Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Gambar Produk 1
Jasa Desain Kaos, Desain Batik , LOGO dan desain grafis lainya
Email : mastertracer69@gmail.com

Soal PTS UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1

soal-pts-uts-bahasa-jawa-kelas-2-sd-semester-1
Soal PTS UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1
- Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal BASA JAWA UTS / semester 1 kelas 2 SD yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 tahun pelajaran 2020 Soal Ulangan Tengah Semester Semester 1

Soal Ulangan PTS UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1

Mata pelajaran : BASA JAWA
Kelas / Semester : 2 (Dua ) / 1 (satu) 
Hari / Tanggal : ……………………………………. 
Waktu : ……………………………………. 

Wacanen sing teliti !

Budi Perkasa

Adhiku jenenge Kasih .Senengane dolanan golekan. Yen aku seneng bal-balan. Bal-balan ing lapangan . Balku iki paringane Paklik Hartono. Paklik Hartono iku adhine ibuku. Putrane Eyang Soka ing Mojokerto ana loro, yaiku Hartini lan Hartono. Eyang Soka tresna banget marang anak lan putune. Uga marang bapakku, Bambang Prakosa. Mulane aku aran Budi Perkasa.

Wenehana Tandha Ping ( X ) Aksara A, B , Utawa C , Ing Sangarepe Wangsulan Sing Bener!

1.Sapa sing crita ing wacan iku ?

a.Budi Perkasa
b.Kasih
c.Bambang Prakosa

2.Piro putrane Eyang Soka ?

a.loro
b.telu
c.papat

3.Daleme Eyang Soka ana ing kutha . . . .

a.Malang
b.Surabaya
c.Mojokerto

4. Eyang Soka tresna banget marang . . . .

a.anak lan putune
b.Anak lan putune, uga bapakku
c. aku , adhiku, lan ibuku

5.Iki gambare Budi lagi . . . .

a.sinau
b.maem
c.turu

6. . . . . omahe paklikmu ?

a.Sapa
b.Kapan
c.Ngendi

7 .pira – kelas – kowe ? Yen ditata dadi ukara pitakon sing bener . . . .

a.Pira kelas kowe ?
b.Kelas kowe pira ?
c.Kowe kelas pira ?

8.Kowe saiki sekolah apa ?

a.TK
b.SD
c.SMP

9.Hasan ora mlebu sekolah jalaran lara ? Lara basa kramane . . . .

a.gering
b.ambruk
c.sakit

10.Babal rasane . . . .

a.legi
b.enak
c.sepet

11. Awan iki mau hawane panas . Panas kosok baline . . . .

a.adhem
b.padhang
c.sumuk

12.Jam sanga aku wis turu . Turu basa kramane . . . .

a.tilem
b.dhahar
c.siram

13.Ibu mundhut . . . bebek .

a.endok
b.endhok
c.endhog

14.Bapak lagi maos . . . .

a.buku
b.koran
c.komik

15.Yen ditulis latin . . . 

a.jaya
b.jaka
c.jala

16.Anak sapi arane . . . .

a.pedhet
b.gudel
c.cempe

17. Ibu lagi ana ngendi ?

a.pasar
b.rumah sakit
c.kantor

18. Ibu tindak . . . sepedhah montor.

a.nitih
b.ngasta
c.mbeta

19.Daleme simbah gedhe banget . Tembung daleme basa ngokone . . . .

a.papane
b.omahe
c.pondhoke

20. Santi lan Maya seneng dolanan . . . .

a.bal-balan
b.montor-montoran
c.golekan

21 Kasenengane Budi yaiku . . . .

a.bal-balan
b.golekan
c.layangan

22..... sing nulisi tembok kuwi ?

a.apa
b.sapa
c.pira

23.Anak pitik arane . . . .

a.thuthuk
b.kuthuk
c.kutuk

24.Mas Ari dedege dhuwur . Dhuwur kosok baline . . . .

a.kuru
b.cendhek
c.lemu

Isenana Ceceg-Ceceg Ing Ngisor Iki Kanthi Bener !

1. Rasane uyah . . . .

2. Ibu lagi masak . Yen ditulis latin . . . .

3. mulih - aku - sekolah - Fina - karo

4. Yen ditata dadi ukara sing bener yaiku . . . .

5. Ibu dhahar pisang . Pisang basa ngokone . . . .

6. Sita lagi sinau . Sinau yen ditulis Jawa . .

Baca juga Contoh Soal-Soal UAS UKK kelas 2 SD