Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Gambar Produk 1
Jasa Desain Kaos, Desain Batik , LOGO dan desain grafis lainya
Email : mastertracer69@gmail.com

Contoh Teks Naskah Pidato Singkat Bahasa Sunda Tentang Pendidikan Dan Kebersihan Lingkungan

Contoh-Teks-Naskah-Pidato-Singkat-Bahasa-Sunda-tentang-Pendidikan-dan-Kebersihan-Lingkungan
Contoh Teks Naskah Pidato Singkat Bahasa Sunda Tentang Pendidikan Dan Kebersihan Lingkungan - Pidato dalam bahasa sunda disebut Biantara merupakan sarana memasyarakatkan kebudayaan suku bangsa indonesia khususnya budaya suku sunda karena bahasa sunda salah satu keunikan jawa barat yang memiliki perbendaharaan ragam kosakata yang komplit . Khususnya bagi para pelajar sekolah di jawa barat dituntut untuk bisa menggunakan bahasa sunda dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi .

Tema Pidato Biantara bahasa sunda bisa bermacam-macam topik seperti pidato singkat tentang lingkungan sosial budaya,  naskah pidato singkat tentang lingkungan hidup, teks naskah pidato singkat tentang pendidikan, pidato singkat tentang narkoba, teks pidato singkat hari pahlawan, pidato singkat tentang perpisahan , pidato singkat keagamaan atau ceramah agama , dan contoh-contoh pidato singkat lainnya.

Berikut adalah Contoh Teks Naskah Pidato Singkat Bahasa Sunda tentang Pendidikan dan Terjemahan Artinya

Contoh Pidato Biantara bahasa Sunda tentang pendidikan

Assalam’mualaikum wr wb

Kepala sakola anu kusimkuring dipihormat , Bapa/ibu guru anu kusimkuring di pihormat oge sareng rerencangan sadaya nu kusimkuring dipiheman.

puji syukur urang sanggakeun kanu maha kawasa nu tos ngalimpahkeun rahmatna ka urang sadaya supados tiasa kempel didieu dina kaayaan sehat walafiat.

Teu hilap salawat sinareng salam mugi - mugi salamina kacurah limpahkeun kajunjungan urang sadaya nya eta Nabi Muhammad SAW, oge ka para kulawargina, ka para sohabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir jaman.

Dina kasempetàn ieu, sim kuring bàde ngadugikeun biantarà singget ngeunaàn “ Pentingna Pendidikan“. Dijaman kiwari pendidikan teh penting pisan, Pendidikan pikeun elmu mere loba kapalan pikeun urang salarea.

Kuayana pendidikan, urang teh jadi bisa jeung ngarti. Pendidikan oge jadi rencana urang ka hareupna deuk jadi naon, ku meunangna elmu tina pendidikan urang bisa gampang miboga karir atawa urang oge bisa gampang neangan pagawean nu alus pagawean nu dipikahayang ku urang.

Kucara diajar nu junun, nu bener jeung pastina jujur urang pasti bisa jadi jalama nu sukses, miboga prestasi nu cemerlang tur bisa ngabanggakeun bangsa jeung nagara.
Hadirin anu salinggih rupina cekap sakieu biantara ti simkuring. hapunten bilih aya saur teu ka ukur basa teu kareka atanapi ucap anu kirang dina larapna

wassalammualaikum wr wb.

Contoh Pidato Biantara bahasa Sunda tentang Kebersihan


Assalamualaikum Wr. Wb.

               
Puji sareng syukur hayu sasarengan urang sadaya haturkeun ka Gusti Allah SWT kumargi dina ieu waktos urang sadaya di pasihan kasehatan lahir sareng bathin.

Teu hilap solawat sareng salam hayu urang sadaya haturkeun ka junjugan Nabi Muhammad SAW, kangge rerencanganna, kaluargana sareng ka urang sadayana, amin. Saterasna, simkuring ngahaturkeun hatur nuhun kanggo Pangatur Acara kumargi tos masihan waktos kangge abi ngabiantarakeun di payuneun rerencangan sadaya.

Ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, aa-aa sadayana judul ieu biantara teh nyaeta Ngajaga Kaberesihan Sakola Pikeun Kanyamanan Diajar
                 
Sapertos nu ku urang sadaya tingal ayeuna, kaberesihan sakola urang sadaya teh kacida kurangna, sok sanajan sakola urang sadaya ieu teh nuju di bangun,  urang sadaya tetep kudu ngajaga kaberesihan, minimal kaberesihan kelas masing-masing.

Sapertos dina HR. At-Tabrani sareng Hakim annnadaafatu minal iman nu artina Kaberesihan nyaeta bagian tina iman. berarti lamun urang sadaya ngajaga kaberesihan berarti urang sadaya kaasup jalmi nu beriman nu aya di jalan Allah SWT.

Sareng aya deui H.R At-Tirmizii nu isina urang teh kudu ngajaga jeung ngaberesihan buruan imah urang, tah ari kitu mah naon hubunganna jeung sakola? Nya aya atuh, urang teh diajar disakola teh geus jiga urang keur calik di bumi urang sorangan, sanajan euwuh Bapa, Indung kan aya Bapa jeung Ibu guru nu geus dianggap ku urang sadaya jiga kolot urang.
                 
Salian ti eta, manfaat urang sadaya ngajaga kaberesihan sakola nyaeta pikeun kanyamanan urang diajar. Sok ayeuna bayangkeun lamun urang sadaya diajar dina tempat nu bararau sampah jeung rea kebul, pasti urang na ge teu betah, guru-guru oge sami siga kitu lamun kelas urang sadaya kelasnya karotor pasti teu betaheun tuluy menta kelasna diberesihan heula lamun rek diajar, kan aya.

Tuluy manfaatna nu ka dua nyeta urang sadaya moal bakal kakeunaan panyakit, sapertos Malaria, DBD jeung sajabana. Kabeh panyakit teh sarangna tinu sampah jeung sajabana.               

Pikeun ngajaga kaberesihan sakola, dina hate urang sadaya kudu di terapkeun sikap atawa inisiatif pikeung ngajaga kaberesihan. Sakola kuduna mah ngayakeun kagiatan beberesih sakola babarengan sapertos JUMSIH (Jumat Bersih). Urang salaku warga SMPN 18 Bandung kudu ngilu aktip dina sagala kagiatan sakola, aktip dina sagala kahadean sakola, aktip miara sakola.
           
Kasimpulanna, urang sadaya kudu sami-sami ngajaga kaberesihan sakola pikeun kanyamanan diajar sangkan diajar jeung nu ngajar baretah cicing di sakola nu dihareupkeun kualitas palajaran jadi nyereup

Minimal urang ngajaga kaberesihan sakola nyaeta tong miceun sampah sangeunahna. Sabab mun urang miceun sampah sangeunahna, teu dina tempatna bakal ngakibatkeun timbul panyakit..
               
Sakieu wae biantara nu ku simkuring tiasa haturkeun, mugi-mugi aya mangpaatna kango sadaya, hapunteun bilih aya kalepatan dina ngahaturkeun ieu biantara. Hatur nuhun tina sagala perhatosannana.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Demikian Contoh Teks Naskah Pidato Singkat Bahasa Sunda tentang Pendidikan dan Kebersihan Lingkungan

Baca Juga Artikel Lainnya