Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Gambar Produk 1
Jasa Desain Kaos, Desain Batik , LOGO dan desain grafis lainya
Email : mastertracer69@gmail.com

Soal UAS UKK Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 1

Soal-UAS-UKK-Bahasa-Sunda-kelas-3-SD-semester-1
Soal UAS UKK Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 1 - Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal Bahasa Sunda kelas 3 SD Ulangan Akhir Semester UAS / semester 1 kelas 3 SD yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan Soal Bahasa Sunda kelas 3 SD semester 1 tahun pelajaran 2017 Soal Ulangan Akhir Semester 1

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/ Semester : 3 (Tiga ) / 1 (Satu)
Hari/ Tanggal : ..................................
Waktu : 60 menit

I. Cing cakraan (X) aksara A, B, C atawa D nu aya hareupeun jawaban anu bener !

1. galak – sok – Jang – kabatur = Ulah
Kalimah anu merenah keur kecap diluhur nyaeta …
A. Ulah sok galak ka batur Jang ! C. Jang, ulah galak kabatur sok !
B. kabatur sok galak, ulah, Jang ! D. galak ka batur sok ulah, Jang !

2. Kinanti teh ngaran …
A. pupuh B. puisi C. dangding D. guguritan

3. Naon lemesna ari beuteung teh …
A. perut B. patuangan C. tuangeun D. pa’tuang

4. …. Adina ipah ?
A. saha B. iraha C. dimana D. kamana

5. Saencana dahar kudu (banyo) heula
A. banyoan B. banyo-banyo C. sibanyo D. sibanyoan

6. Sabaraha …. Ka Jakarta ayuena teh ?
A. ongkos B. maos C. ngaos D. pangaos

7. Bu guru buminya caket ti sakola. Caket sabalikna …
A. tebih B. patebih C. tebih pisan D. tebih-tebihan

8. Upami bade angkat ka sakola kedah … ka sepuh
A. nyuhunkeun bekel B. ceurik C. kabur D. pamitan

9. Dagingna di sate, tulangna di …
A. semur B. rendang C. sop D. piceun

10. Murid-murid diajar di …
A. sakola B. masjid C. jalan D. lapang

II. Jawab sakumaha parentah !!
1. Cing lemeskeun !
- Biwir lemesna ………………..
- Pipi lemesna ………………..
2. kudu – Katatangga – someah
Susun kecap diluhur jadi kalimah nu merenah ! 

3. Tulis kana kalimat ngantet tur ajeg !
Pak Saca nyaba ka Subang
4. Cing nyieun kalimah pananya make kecap “Sabaraha” !
5. Sasak – meuntas – pikeun
Susun kecap diluhur jadi kalimah nu merenah !

Baca juga Soal Ujian UKK kelas 3 SD lainnya
Soal UAS UKK SBK Kelas 3 SD Semester 1

Demikian Soal UAS UKK Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 1 , Selamat Mengerjakan !!