Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Gambar Produk 1
Jasa Desain Kaos, Desain Batik , LOGO dan desain grafis lainya
Email : mastertracer69@gmail.com

Soal UKK UTS Bahasa Sunda Kelas 2 SD Semester 2

Soal-Ulangan-UKK-UTS-BAHASA-SUNDA-kelas-2-SD-Semester-2
Soal UKK UTS Bahasa Sunda Kelas 2 SD Semester 2 - Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal BASA SUNDA UTS / semester 2 kelas 2 SD yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan BAHASA SUNDA kelas 2 SD semester tahun pelajaran 2017 Soal Ulangan Tengah Semester Semester 2

Soal Ulangan UKK UTS BAHASA SUNDA kelas 2 SD Semester 2

Mata pelajaran : BASA SUNDA 
Kelas / Semester : II (Dua ) / 1 (satu) 
Hari / Tanggal : ……………………………………. 
Waktu : ……………………………………. 

TUTUWUHAN

Nagara urang mah subur ma’mur.
Sagala rupa tutuwuhan nyampak.
Rek sayur-sayuran atawa bungbuahan.
Sayuran mah aya wortel, kangkung, bayem, jeung nu lianna.
Bungbuahan aya alpuket, jeruk, dukuh, dalima.
Dina hiji waktu da Taman Wisata Mekarsari Bogor.
Kungsi diayakeun pameran tutuwuhan.
Tutuwuhan teh gede pisan gunana pikeun kasehatan.
Bisa oge pikeun ngageugeulis lingkungan urang.

I. Jawab pananya ieu di handap !

1. Naon judul wacana di luhur ?
2. Kumaha kaayaan nagara urang teh ?
3. Naon wae nu kaasup kana bungbuahan teh ?
4. Di mana cenah kungsi diayakeun pameran ?
5. Naon gunana tutuwuhan pikeun urang ?

II. Cakraan (x) dina abjad jawaban nu benerna !

6 Bu guru parantos …. ka sakola
A. Mios B. Angkat C. Sumping

7. Abdi … buku Basa sunda ti toko buku.
A. Meuli B. Meser C. Ngagaleuh

8. Abdi teu mios ka sakola da ieu mules ….
A. Patuangan B. Sampean C. Mastaka

9. Kembang malati mah warnana teh ….
A. Beureum B. Koneng C. Bodas

10. Buah nu luarna cucukan nyaeta….
A. Kadongdong B. Rambutan C. Kadu

11. Dina buah jeruk loba ngandung ….
A. Vitamin C B. Vitamin A C. Vitamin B

12. Tutuwuhan teh sami sareng ….
A. Sayur-sayuran B. Bungbuahan C. Tatangkalan

13. Eros, malati, sareng dahlia kalebetna kana ….
A. Pepelakan B. Kekembangan C. Sayuran

14. …. Anti mah meni panjang sareng hideung deuih.
A. Panangan B. Sampean C. Rambut

15. Upami alim nyeri … mah, sadinten dikosokna kedah dua kali. ….
A. Soca B. Waos C. Pangambung

III. Ngajodokeun
16. Sato nu pinter …. A. Oray
17. Parab sapi …. B. Entog
18. Kelenci resepna kana …. C. Peucang
19. Sato nu ngaleor …. D. Jukut
20. Sato nu beuheungna panjang …. E. Wortel

Baca juga Contoh Soal-Soal UAS UKK kelas 2 SD