Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Gambar Produk 1
Jasa Desain Kaos, Desain Batik , LOGO dan desain grafis lainya
Email : mastertracer69@gmail.com

Soal UAS UKK Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 1

Soal-Ulangan-Ujian-Bahasa-sunda-kelas-6-Semester-1-UAS-Bahasa-sunda-kelas-6-SD
Soal UAS UKK Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 1 - Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal Bahasa Sunda Ulangan Akhir Semester UAS / semester 1 kelas 6 SD yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan Bahasa Sunda kelas 6 SD semester tahun pelajaran 2017 Soal Ulangan Akhir Semester Semester 1

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/ Semester : 6 (Enam ) / 1 (Satu)
Hari/ Tanggal : ..................................
Waktu : 60 menit 


I. Wacana
“ Dina dunia industri,minyak nilam teh kaasup bahan dasar anu dipikabutuh pisan. Diantarana keur nyieun kosmetik jeung parfum. Anu barutuheun ku minyak nilam teh pangpangna nagara-nagara Eropa (Perancis, Jerman, Inggris, sarta Walanda) jeung Amerika Serikat. Ekspor minyak nilam ti Indonesia mampuh ngahontal 80% tina pangabutuh Internasional. Tangtu wae ha lieu mang rupakeun panghasilan nagara. Di nagara urang minangka Provinsi Aceh anu loba ngahasilkeun minyak nilam”.

II. Cakra (x) dina aksara a, b, c, atawa di hareupkeun jawaban anu bener !
1. Indonesia ngahontal sabaraha persen ?
a.60 % b. 70% c. 80% d. 90%

2. Kulantaran loba minyak nilam nu di ekspor mangrupakeun ... nagara
a. panghasilan b. karugian c. kauntungan d. kabeungharan

3. ... nu sok dijieun bahan dasar keur kosmetik jeung parfum.
a. minyak kalapa b. minyak nilam
c. minyak goring d. minyak tanah

4. Di Provinsi mana minangka anu pang lobana minyak nilam di Indonesia teh ?
a. Sumatera Utara b. Aceh
c. Jawa Barat d. Jawa Tengah

5. Pangpangna di ekspor ka nagara mana?
a. Asia jeung Eropa b. Eropa jeung Amerika
c. Amerika jeung Asia d. Eropa jeung Afrika

6. Cikur teh kaasup …… , anu teu beda jeung panglay, koneng jeung jahe
a. beubeutian b. bubuahan c. dadaunan d. tutuwuhan

7. isuk isuk kang dadang mawa beja (sedih). Kecap nu di jero kurung kudu make rarangkeun ....
a. –eun b. pika- c. pika-eun d. di-eun

8. kecap di handap ieu kaasup kecap media elektornik nyaeta ...
a. koran b. televise c. computer d. radio

9. lamun ka masjid ulah bubudugulan kudu make....
a. sarung b. baju c. sandal d. kopeah

10. Dina carita “lutung kasarung”, anu dipiceun ka leuweung luwang-liwung ku Purbalarang. Nyaeta 
a.Guru Minda b. Purbasari c. Ki Payumpit d.Indrajaya

11. Carita lutung kasarung kaasup carita ....
a. legenda b. fabel c. dongeng d.caritaan

12. Undang di udag Tsunami. Kecap Tsunami serepan tina basa ....
a. Walanda b. Cina c. Jepang d.Inggris

13. Virus demam berdarah disebarkeeunana ku ....
a. cucunguk b. buerit c. reungit d. manuk

14. Anu di tulis pangheulana dina ngeusian purmulir nyaeta ....
a. alamat b. tanggal lahir c. ngaran d. tempat lahir

15. Kecap maot sarua jeung kecap ....
a. gering b. palasta c. sedih d. muriang

16.Salian jeung minyak, kalapa oge bisa di jieun ....
a. samara b. bumbu c. gula d. kadaharan

17. Kecap angkasa serepan tina basa ....
a. Cina b. Sangsekerta c. Inggris d. Arab

18. Kecap parfum jeung kosmetik kaasup istilah kecap ....
a. Industri b. olah raga c. telekomunikasi d. kesehatan

19. Tsunami nyaeta gempa bumi di dasar ....
a. walungan b. gunung c. daratan d. laut

20. Cing atuh ari nereuy teh ulah nyiar nyiar (cilaka).
Kecap nu di jero kurung kuduna ....
a. picilakaeun b. cilakakeun c. kacilakaan d. dicilakakeun

III. Isian titik titik di hadap ieu ku jawaban anu merenah !
21. budak teh mani mata duitan. Kecap mata duitan kaasup kecap ....
22. Lodong teh paranti ngawadahan ....
23. Hanjuang teh ngaran ....
24. Kecap ilaharna sarua jeung ....
25. Asalna ti Cina tapi ayeuna mah .... teh geus jadi kadaharan has Sumedang.
26. Mardi ngajinjing ... ka sumur rek ngala cai beresih.
27. Kecap anduk, baskom, jeung saku serepan ti basa ....
28. Kecap “jangkung” mun make rarangken pikeun jadi ....
29. Kiwarimah kampong jeung ...teu aya bedana.
30. Waktu libur sakola Dudi ulin ka basisir. Kecap basisir sarua jeung ....